VILLA GIJNIG
freelance kinderfysiotherapie
 

Meer informatie? info@villa-gijnig.nl

Over kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Als kinderfysiotherapeut ben je gespecialiseerd in de normale en afwijkende motorische ontwikkeling van kinderen van 0-16 jaar.
Na de HBO opleiding tot fysiotherapeut kun je je door middel van een post HBO opleiding specialiseren tot kinderfysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun motoriek en zintuigen. In de meeste gevallen gaat dat vanzelf. Maar soms gaat het niet zoals het eigenlijk zou moeten. Het kan dan gebeuren dat een kind moeilijkheden of problemen heeft in de motorische en zintuigelijke ontwikkeling. Dit kan dan variëren van een “eenvoudig” probleem in de motorische ontwikkeling tot een forse motorische ontwikkelingsachterstand. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door problemen en/of aandoeningen  van het houdings- en bewegingsapparaat, organen, het zenuwstelsel of de sensorische prikkelverwerking. Doordat deze problemen zijn ontstaan, kan het gebeuren dat een kind onvoldoende motorische ervaring kan opdoen, waardoor het langer duurt voordat het een bepaalde vaardigheid onder de knie heeft. Ook kan het gebeuren dat een kind stil staat in zijn motorische ontwikkeling of dat de motorische ontwikkeling “anders”  verloopt dan gebruikelijk is. 

Als kinderfysiotherapeut zie ik met grote regelmaat kinderen met:
een voorkeurshouding van het hoofd
schrijfproblemen
een algehele motorische ontwikkelingsachterstand (zowel op het gebied van de grove als de fijne motoriek)
overgewicht
moeilijkheden/problemen in de sensorische informatieverwerking

Onderzoek
Als het kind voor de eerste keer komt, vindt de intake plaats. Hierbij wordt duidelijk wat de hulpvraag is en wordt er veel informatie over het kind gevraagd. Bijvoorbeeld over de vroegmotorische ontwikkeling of hoe het kind het doet op school.
Na de intake zal er een onderzoek plaatsvinden. Dit kan bestaan uit observatie, screening, aanvullend onderzoek en gestandaardiseerde testen. Ouders mogen hier vanzelfsprekend bij aanwezig zijn. Soms is het echter wenselijk (in bepaalde situaties) dat het kind even alleen wordt gezien. Dit vindt natuurlijk alleen plaats na overleg en met toestemming van de ouders. 
De bevindingen van het onderzoek worden besproken met de ouders en er zal, indien kinderfysiotherapie geïndiceerd is, een behandelplan worden opgesteld. Aangezien er rondom een kind met motorische problemen nog meer betrokkenen kunnen zijn (arts, school, logopedist, consultatiebureau) kan er na toestemming van de ouders ook eventueel met hen overleg plaatsvinden.
Na het onderzoek volgt er een onderzoeksverslag wat naar de huisarts gestuurd wordt. Dit kan, uiteraard na toestemming van ouders, ook naar eventuele andere betrokkenen worden gestuurd. 
Ouders krijgen een kopie hiervan.

Behandeling
Een groot compliment voor de kinderfysiotherapeut is: 
“Er wordt alleen maar gespeeld met mijn kind”. Dat is namelijk ook precies de bedoeling.
Tijdens de behandeling wordt er spelenderwijs geoefend en geleerd. Voor het kind betekent dit meestal veel plezier! Voor de kinderfysiotherapeut is het naast plezier ook sturen, uitlokken, uitdagen, opdrachten veranderen en nadenken over de te volgen strategie. Allemaal om de situatie zo te maken dat het kind ervaart, reageert, leert en zich een vaardigheid eigen maakt en er ook nog veel plezier aan beleeft. 
Als de behandeldoelen zijn bereikt, wordt de behandeling afgesloten.
Meestal wordt er na een aantal weken nog een controle-afspraak gepland om te bekijken of alles nog goed gaat. 

Natuurlijk hoop je dat de behandeling helpt en dat het kind er veel baat bij heeft. Maar soms gaat het niet zoals je verwachtte. Tijdens het onderzoek of in de loop van het contact met het kind kan dan blijken dat er misschien toch meer aan de hand is. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een onderliggende aandoening of ziekte of een mogelijke gedragsstoornis. Het is dan natuurlijk wenselijk om hierover met de huisarts te overleggen, zodat er een eventueel ander traject kan worden ingezet.  
Hierbij kan gedacht worden aan een verwijzing naar een specialist (kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater, revalidatiearts) of bijvoorbeeld de integrale vroeghulp. 
Dit allemaal voor een zo goed mogelijke zorg voor het kind en ouders!! 

 
 
Welkom.html
WELKOMWelkom.html
Over_mij.html
OVER MIJOver_mij.html
Contact.html
CONTACTContact.html
KINDERFYSIOTHERAPIE
Contact.html
GIJNIGE GRIPPERSGijnige_Grippers.html