VILLA GIJNIG
freelance kinderfysiotherapie
 

Meer informatie? info@villa-gijnig.nl

Gijnige Grippers
Een aantal maanden geleden was het in het nieuws: Kinderen hebben tegenwoordig veel moeite met het schrijven en het handschrift laat te wensen over. 
Kinderen “van mijn generatie” hadden nog niet zulke geavanceerde hebbedingen als de DS, X-box of playstation. Ook waren schoenen met klittenband eerder uitzondering dan regel. Vroeger werden er aan de kinderen al eerder fijnmotorische “eisen” gesteld. Nu ligt dat toch net even anders. Het wordt ouders en kinderen gemakkelijker gemaakt (door bv. klittenband en drukknopen). Als gevolg daarvan kan bij een aantal kinderen de fijne motoriek minder goed ontwikkeld zijn en juist dat kan een beperkende factor zijn voor het schrijven. 
Sinds een paar jaar mogen sommige kinderen al met hun vijf jaar naar groep 3 (als ze voor 31 december van het jaar 6 worden). In groep 3 gaan ze schrijven en dat kan voor een aantal kinderen heel moeilijk worden. Natuurlijk wordt er door de school goed bekeken of een kind klaar is voor groep 3, maar toch kan het nog “onrijp” zijn voor het schrijfonderwijs. Vanzelfsprekend doet een kind zijn best, maar als het niet lukt door wat voor reden dan ook, kan dat behoorlijk frustrerend voor hem of haar zijn. De penvatting is tegenwoordig veel besproken. Een goede vatting is niet het belangrijkste. Als een kind een goed schrijfproduct (handschrift) heeft, maar een afwijkende penvatting is er weinig reden om wat aan de vatting te doen. Hij/zij kan er immers prima mee uit de voeten. Maar dit is helaas niet altijd het geval. Een kind kan dan gebaat zijn bij een grippertje. 
En ook niet elke grippertje is zomaar geschikt voor elk kind. Dit moet bekeken en beoordeeld worden door een deskundig iemand. 

Ook in de kinderfysiotherapie veranderen de inzichten weleens, zoals bijna in ieder vak. Tegenwoordig is de trend om het liefst geen grippertje te gebruiken. Want een kind zou dan veel beter de spieren van de hand en vingers ontwikkelen m.b.t. het schrijven. Nu ben ik van mening dat een gripper niet altijd de oplossing is, maar om er maar helemaal van af te stappen vind ik ook nogal wat. Er zijn kinderen die heel erg veel moeite hebben met de hantering van een potlood. Een gripper kan dan een handig hulpmiddel zijn. Kinderen krijgen een idee van penvatting en het geeft ze soms letterlijk houvast bij het schrijven. 

Bij Villa Gijnig zijn er diverse grippertjes te bestellen.
 

 
 
Kinderfysiotherapie.html
Welkom.html
WELKOMWelkom.html
Over_mij.html
OVER MIJOver_mij.html
CONTACTContact.html
KINDERFYSIOTHERAPIEKinderfysiotherapie.html
Contact.html
GIJNIGE GRIPPERS